Orocrypt Tokenize edilmiş altın ve Orocrypt Şirket Hisseleri

Altın piyasası dünya ekonomilerinin oluşumu ve ilk paranın basılmasından bu yana diğer piyasa varlıklarına göre değer ve avantaj bakımından hep piyasada var olmuş ve ekonomide yerini korumuştur. Altının yüz yıllar boyunca sürdürdüğü istikrar ve güvenli yatırım aracı olma potansiyeli servetlerini koruma ihtiyacı duyan insanların yanı sıra, sermayesini korumak isteyen devasa şirketlerin ve merkez bankalarının da uzun süreli değer saklama, stoklama aracı haline gelmiştir.

Dünya üzerindeki altın arzı son 10 yılda 4bin tona ulaşmıştır. Piyasa sunulan bu miktarın tamamı elbetteki madencilik yoluyla üretilen altının piyasa sürülmesinden kaynaklanmıyor. Gelişen ekonomi araçları vasıtasıyla gerek  hedging fon olarak gerekse de şirketlerin temsili altın hesapları bu piyasaya sunulan toplam altın arzını oluşturmaktadır. Altının yok edilemez olması şuan dünya üzerinde 186 bin 700 ton civarında bir altın stoğu oluşmasına sebep olmuştur. Altın geri dönüştürülebilir yeniden rafine edilebilir ve endrüstriyel olarak yeniden kullanılabilir bir madendir. Altının geri dönüşüm alanındaki esnekliği altın fiyatının istikrarına büyük katkı sağlamaktadır.

Orocrypt inc. Panama merkezli yasal zeminde kurulmuş şirkettir ve panama devletinin değerli maden tüccarlarıyla ilgili tüm yasalarına uymakla mükelleftir. Orocrypt, kıymetli metal mülkiyetini basit, güvenilir, emniyetli ve şeffaf bir şekilde kayıt altına alınmasını sağlayarak maddi yatırım araçlarına alternatif bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Orocrypt Inc, toplam şirket özsermayesinin % 45’ini temsil eden 500,000 A Sınıfı tokenize edilmiş  hisseyi satışa sunmaktadır.  Bu hisseler yatırımcılarına değer üzerindeki mülkiyet hakkını verir. Hisselerin birim başına satış fiyatı 9 avro olarak belirlenmiştir. Orocrypt hisse tokenlerinin satışından sonra 2017 yılının son çeyreğinde LBMA kalitesindeki 30 gram altının mülkiyetini temsil eden tokenler çıkartacak ve bu tokenler ethereum blok zinciri üzerinde ERC20 token standartlarına sahip olarak oluşturulacaktır. Ayrıca, Orocrypt gold token sahipleri çok basit ve şeffaf bir itfa işlemi yoluyla onları fiziksel altına dönüştürebilirler.

Güvence

Orocrypt şirketinin iflas veya kapanması gibi durumlarda, OROCRYPT GOLD token sahipleri fiziki altınlarını Orocrypt’ten veya doğrudan saklama depolarından çekebilir, satabilir veya alabilir. Bu işlemlerin özellikleri açıkça ve özlü bir şekilde tüm simge sahiplerine bildirilecektir. OROCRYPT Gold tokenlerinin satın alınmasının herhangi bir koşulda şirkete sahipliği olmadığının OROCRYPT GOLD token  sahiplerinin Orocrypt şirketinin yükümlülüklerine maruz kalmadığını vurgulamak önemlidir.

 

Şirketin onaylanmış ve çıkarılmış toplam sermayesi 1112 paya bölünmüştür. ve iki sınıfa ayrılmıştır.

A – SINIFI  – 845,118 paya sahiptir. Bu sınıftaki hisselere sahip olanların her bir payı bir oy hakkına sahip olması anlamına gelmektedir.

B – SINIFI – 266,882 adet paya sahiptir. Bu sınıftaki hisse sahipleri her bir pay için 10 oy hakkına sahiptir ve her zaman A Sınıfı hisse senedinin bir paya dönüştürülebilir. Bu paylar şirketin kurucularına dağıtıldı. İlk ihraçtan sonra ilave B Sınıfı hisse oluşturulmayacak ve ilk grup kurucusunun dışındaki herkese satış yaparak A Sınıfı hisse dönüşecektir. Oy kullanma ve değiştirme dışında A Sınıfı ortak ve B Grubu hisse senedi sahiplerinin hakları aynıdır. Her iki sınıfın da aynı ekonomik avantajları vardır. Şirketin birleşmesi, satılması veya halka arz edilmesi durumunda her B Sınıfı payı otomatik olarak bir A Sınıfı paya dönüştürülecektir. Bu nedenle, bu senaryolarda alınan hisse başına fiyat, her iki hisse sınıfı için de aynı olacaktır. Aynı şekilde, temettü beyanında her iki sınıfın da aynı hisse başına temettü alma hakkı vardır.

Orocypt hisse satışında sadece  A sınıfı hisseleri temsil eden tokenler satılacaktır ve bu hisseler sadece token satış yoluyla satın alınabilir.

Hisse satış süreci

Orocrypt, her biri dokuz avro fiyatla 500.000 adet A Grubu gold token hisseleri satışa sunuyor.Bu tutar, toplam şirket özkaynaklarının % 45’ini oluşturur. Her hisse, bir Orocrypt Inc. şirketinin Hissesini temsil eder. Orocrypt Inc. borsalarda paylaşım simgelerini (OROC) listelemek için başvuruda bulunur.

Hisse senedi satışının başlama tarihi 14 Haziran 2017’dir ve bir ay sürecek veya tüm tokenler satılana kadar, hangisi önce gerçekleşirse geçerli olacaktır. Yatırımcılar Satış sürecin avro, ethereum veya bitcoinle ödeme yaparak katılabilir.


Orocrypt token satışına katılmak için

https://orocrypt.com/#token_sale


Website : https://orocrypt.com/#

Whitepaperhttps://orocrypt.com/docs/whitepaper.pdf

Orocrypt Bitcointalk account – https://bitcointalk.org/index.php?topic=160727
Follow Orocrypt Inc on Facebook – https://www.facebook.com/orocrypt
Follow Orocrypt Inc on Twitter – https://twitter.com/orocrypt
Orocrypt Inc Whitepaper Here – https://orocrypt.com/#documents

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *